loadding

TRIỂN LÃM METALEX 2016 tại Sài Gòn

Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 năm 2016 công ty Phan Vinh Seimitsu có giang hàng trưng bài số J43 tại trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn - SECC 
địa chỉ : 799 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM