loadding

Quá trình hoạt động

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tháng 8 năm 2007 công ty TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC PHAN VINH được thành lập

Xem thêm

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tháng 6 năm 2017 tháp tùng cùng Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc sang nhật tham dự chưng trình xúc tiến thương mại Việt Nam - Nhật Bản

Xem thêm